SPANNINGSCORROSIE VAN AUSTENITISCH ROESTVAST STAAL

By InnometConsultancy | July 7, 2014

Spanningscorrosie c.q. ‘stress corrosion cracking’ van austenitisch roestvast staal is een uiterst gevaarlijke vorm van corrosie omdat deze corrosie zich normaal gesproken niet aankondigt. Daarom kan van het ene op…

Lees verder

MICROBIEEL GEÏNDUCEERDE CORROSIE (MIC) IN PROCESINSTALLATIES

By InnometConsultancy | June 18, 2014

Micro-organismen vormen de laatste jaren een steeds groter probleem in koelunits en proceswaterinstallaties. Niet alleen kan infectie van producten problemen veroorzaken maar ook zullen biofilms de warmteoverdracht nadelig beïnvloeden. Zelfs…

Lees verder

HET STABILISEREN VAN ROESTVAST STAAL

By InnometConsultancy | June 10, 2014

OVER HET STABILISEREN VAN ROESTVAST STAAL ZIJN NUTTIGE DINGEN GESCHREVEN MAAR IK MAAK OOK REGELMATIG MEE DAT ER OPMERKINGEN WORDEN GEMAAKT DIE A.H.W. MIJN TENEN ENIGSZINS LATEN KROMMEN. TERMEN ALS…

Lees verder

ROESTVAST STAAL EN INHIBITORS

By InnometConsultancy | May 28, 2014

DE VRAAG WORDT MIJ NOG WEL EENS GESTELD WAT NU EIGENLIJK EEN INHIBITOR IS EN WAT EEN DERGELIJKE STOF KAN BETEKENEN VOOR METALEN EN ZEKER NIET OP DE LAATSTE PLAATS…

Lees verder