Consultancy

Veel metaalverwerkende bedrijven hebben diverse technische vragen en/of problemen waar men regelmatig mee blijft zitten. Innomet b.v. heeft vanwege haar lange ervaring voor vele vragen en problemen praktische oplossingen. Daarom kunnen in principe alle metaalgerelateerde bedrijven een beroep doen op de aanwezige expertise. Zo worden bedrijven geholpen met vraagstukken op het gebied van lassen, gieten, corrosie, optimale materiaalkeuze, verspaanbaarheid etc.

Voordat Innomet b.v. voor haar relaties aan de slag gaat, wordt eerst een plan van aanpak gemaakt, gepaard gaande met een vrijblijvende offerte. Referenties met reacties zijn op verzoek verkrijgbaar.

M.b.v. het aanvraagformulier kunt u een vrijblijvende offerte aanvragen.

Voorbeeld cases

Vanadium

Vraag: Vanadium is een bekend legeringelement maar is het ook toe te passen als een zelfstandig metaal? Bespreking: Vanadium is bekend als legeringelement in gereedschapsstaal. Dit komt omdat een weinig vanadium (0,01-0,1%) voldoende is om de taaiheid van staal te vergroten en om de overgangstemperatuur die tot verbrossing leidt te verlagen. Vanadium kan echter ook…

Lees verder

Zachtsolderen

Vraag: Zachtsolderen bij verhoogde temperatuur is haast wel bij iedereen bekend maar wat regelmatig vraagtekens oproept is de vraag wat nu de karakteristieken zijn van hoogtemperatuursolderen. Bespreking: Solderen in een inerte atmosfeer en bij verwerkingstemperaturen welke veelal boven 800ºC liggen wordt hoogtemperatuursolderen genoemd. Het gaat hier om een verbindingstechniek waarmee technisch hoogwaardige verbindingen worden gerealiseerd.…

Lees verder

Gietijzer in verschillende soorten

Vraag: Hoe komt het dat er zoveel verschillen kunnen zitten in het dempende vermogen van verschillende soorten gietijzer? Vooral voor machineonderdelen is dit van groot belang teneinde allerlei ongewenste trillingen te laten wegvloeien. Bespreking: Gietijzer bevat veel meer koolstof dan dat er in de matrix (grondmassa) opgelost kan worden en volgens de beginselen van de…

Lees verder

Microbiologische aantasting van RVS

Vraag: Heeft de oppervlakteconditie van roestvast staal invloed op een mogelijke microbiële aantasting? Antwoord: Uit schadegevallen komt naar voren dat gelast roestvast staal door bacteriën aangetast kan worden en dat hierbij de oppervlakteconditie niet bepalend is voor het al dan niet optreden van aantasting. Zowel sterk, licht als niet geoxideerde lassen blijken aangetast te kunnen…

Lees verder

Spanningscorrosie in zwembaden

Spanningscorrosie in zwembaden Omdat diverse keren roestvast stalen ophangelementen voor zwembaddaken spontaan gebroken zijn in zwembaden werd Innomet b.v. gevraagd een onderzoek in te stellen naar de mogelijke oorzaak en wat de remedie zou kunnen zijn om dergelijke gevaarlijke voorvallen te voorkomen. Al vrij snel werd veronderstelt dat door mechanische spanningen in combinatie met chloorhoudende…

Lees verder

Advies voor RVS smeedstukken

Bij het mechanisch bewerken van volumineuze smeedstukken gemaakt uit gestabiliseerd roestvast staal type AISI 316 bleken de boren compleet vast te lopen vanwege een hinderlijke lintvormige spaanvorming. Bovendien waren andere snijgereedschappen nauwelijks in staat afdoende materiaalafgifte te genereren waardoor Innomet is gevraagd deze zaak te onderzoeken en met adviezen te komen hoe men dit probleem…

Lees verder

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de Metaalunievoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam