detail schematische voorstelling van het explosief lassen