IS CORROSIE ONONTKOOMBAAR

 Als men denkt aan de enorme geldbedragen die jaarlijks door corrosieschade verloren gaan en als men denkt aan alle ervaringen en kennis die men door de decennia heeft opgedaan, dan kan je je afvragen waarom er toch nog zoveel metalen corroderen. Sterker nog, is het nodig dat zoveel materiaal ongewenst wordt aangetast? Het antwoord hierop is simpel, want dat is inderdaad totaal niet nodig. Vaak is het meestal onkunde en/of gemakzucht dat er geen preventieve maatregelen genomen worden om corrosie te voorkomen.

Op de keper beschouwd, kan zelfs gesteld worden dat alle corrosie voorkomen kan worden, mits men zich houdt aan de natuurwetten en metaalkundige aspecten. Er zijn vele vormen van corrosie, die ieder op zich een speciale aanpak behoeven om het te voorkomen. Daarom volgen onderstaand wat tips om aantasting van metalen tegen te gaan. Voor iedere corrosievorm geldt dat een periodieke controle nodig is.

 • Algemene corrosie is goed te bestrijden door een goede deklaag aan te brengen. Hier is veel over te zeggen maar het beste is om met een coatingspecialist contact op te nemen.
 • Interkristallijne corrosie van roestvast staal, kan voorkomen worden door een legering te kiezen die weinig koolstof bevat of dat de legering op de juiste wijze oplossend is gegloeid.
 • Spanningscorrosie van roestvast staal kan bestreden worden door mechanische spanningen zo laag mogelijk te houden; dit geldt ook voor het chloridegehalte en de temperatuur. Spanningscorrosie is een zeer gevaarlijke vorm van corrosie omdat deze corrosie zich niet aankondigt. Van het ene op het andere moment kan er breuk ontstaan met soms ernstige gevolgen van dien.
 • Knife-line attack kan voorkomen worden door geen stabiliserende elementen toe te voegen aan roestvast staal. Vooral door toevoeging van enig titaan aan roestvast staal kan deze corrosievorm veroorzaken, zodra er gelast moet worden. Indien zo’n legering voorgeschreven is, dan zal het koolstofgehalte laag moeten zijn.
 • Putvormige corrosie kan voorkomen worden door de materialen goed schoon te houden. Juist onder vuil- en slakresten kan door gebrek aan zuurstof, gemakkelijk plaatselijk putcorrosie ontstaan. Daarnaast kunnen inhomogeniteiten in het metaal een reden zijn voor putcorrosie; dat ook wel lokaalelementcorrosie wordt genoemd. Homogeen gloeien is in dit geval de beste remedie.
 • Spleetcorrosie kan voorkomen worden door inderdaad spleetvorming te vermijden. Ook capillaire werking is vaak een oorzaak van deze gevaarlijke corrosievorm. Spleetcorrosie speelt zich in het verborgene af en dat maakt het extra gevaarlijk omdat men het niet kan waarnemen. Goede afdichtingen en juiste sluitringen kunnen hier een prima oplossing bieden.
 • Besmettingscorrosie lijkt simpel te voorkomen want het uit de weg gaan van contaminaties is inderdaad het juiste wat men kan doen. Toch blijkt in de praktijk dat besmettingen eerder ontstaan dan men veelal aanneemt. Denk bijvoorbeeld maar eens aan het slijpen van staal in de buurt van roestvast staal.
 • Microbieel geïnduceerde corrosie is een relatief nieuwe corrosievorm dat ontstaat door kathodische depolarisatie of door zure afscheidingsproducten van bacteriën die zich in een biofilm bevinden. Ook deze corrosievorm is goed te bestrijden en vooral als het om een afgesloten systeem gaat.
 • Galvanische corrosie ontstaat als twee metalen met een verschillende elektrische potentiaal met elkaar in verbinding komen zodra deze metalen in contact komen met een elektrolyt. Dit kan men simpel voorkomen door de materialen van elkaar te scheiden m.b.v. een goede isolator.
 • Hoge temperatuur corrosie kan meestal goed opgelost worden door hittebestendige legeringen te kiezen die ook oxidatievast zijn.
 • In een blog als deze is het uiteraard ondoenlijk om in detail te treden en daarom geldt ook hier de spreuk ‘bij twijfel niet inhalen’. M.a.w. als men niet zeker van zijn zaak is, dan is het verstandig om een corrosiespecialist te raadplegen. Dat kan veel corrosieschade voorkomen en ook kostbare uitval van productie. Het hoeft verder geen betoog hoe waardevol het is om in lengte van jaren onbezorgd te kunnen vertrouwen op de kostbare installatie die men heeft aangeschaft. Dat neemt niet weg dat een geregelde inspectie in alle gevallen een noodzaak is. De praktijk leert mij dat dit laatste vaak niet of onvoldoende wordt gedaan en dat is te betreuren.

Tenslotte kan men denken of er ook een gewenste vorm van corrosie is? Dat is zeker het geval en een goed voorbeeld is kathodische bescherming waarbij een zinkanode in oplossing gaat om het stalen voorwerp te beschermen. Veelal zijn dit schepen die op deze wijze gebruik maken van opofferingsanodes. Ook batterijen maken gebruik van een metaal dat zich opoffert om stroom te leveren. Op de keper beschouwt zou men dit ook een gewenste vorm van corrosie kunnen noemen.

Heeft u nog vragen over het toepassen van bepaalde RVS kwaliteiten of andere legeringen?
Metaalselector is een computerprogramma dat in eigen beheer ontwikkeld is om een juiste keuze te maken op basis van corrosie- en materiaal eigenschappen.
Ga naar Metaalselector.nl voor meer informatie en om eigen toegang te krijgen tot dit programma, waarmee u een eigen gedegen materiaalkeuze kunt maken voor uw toepassingen.

Vind hier ook mijn blogs welke geschreven zijn voor AluRVS: https://www.alurvs.nl/roestvast-staal/Blog/
en AluRVS Staal: https://www.alurvs.nl/staal/blog/