Microbiologische aantasting van RVS

Vraag:
Heeft de oppervlakteconditie van roestvast staal invloed op een mogelijke microbiële aantasting?

Antwoord:
Uit schadegevallen komt naar voren dat gelast roestvast staal door bacteriën aangetast kan worden en dat hierbij de oppervlakteconditie niet bepalend is voor het al dan niet optreden van aantasting. Zowel sterk, licht als niet geoxideerde lassen blijken aangetast te kunnen worden. Wel lijkt het erop dat de aanwezigheid van oxiden op de HAZ (Heat Affected Zone) de aantasting gemakkelijker maakt. De periode van in gebruikname tot het optreden van aantasting is hierbij het kortst. Er lijkt geen verschil te zijn tussen de roestvast staalsoorten AISI 304 en AISI 316. Beide typen roestvast staal kunnen dus aangetast worden. Evenmin lijkt de ruwheid van de las een rol te spelen hoewel dit vaak wel verondersteld wordt. Voor micro-organismen heeft de lasrups of een inkarteling echter enorme afmetingen. De orde van grootte van micro-organismen is circa 2 µm en een inkarteling is qua afmeting globaal 1-2 mm groot terwijl een lasrups 10-20 mm breed is. Er is dus een factor 1000 tot 10000 verschil in afmetingen. Het wordt waarschijnlijk geacht dat de interactie van micro-organismen met oppervlakken op een kleinere schaal plaatsvindt.

Oplossing:
Recent onderzoek naar invloedsfactoren bij microbiële corrosie van roestvast staal geeft aan dat het lassen de weerstand van roestvast staal tegen MIC (microbiële corrosie) doet verminderen. MIC trad namelijk niet op bij roestvast staalmonsters zonder las. Verder bleken gepolijste en geschuurde oppervlakken veel minder gevoelig te zij voor MIC dan geborstelde oppervlakken. Essentieel voor bacteriën om hun invloed op metalen te kunnen uitoefenen is dat ze op het oppervlak kunnen hechten. De indruk bestaat dat de adhesie van bacteriën aan oppervlakken in hoge mate bepaald wordt door de wijze waarop dat oppervlak gereinigd en ontsmet is. Een oppervlakteruwheid in de range Ra < 0,1 µm speelt nauwelijks nog een rol bij de hechtingsneiging van bacteriën aan een oppervlak. Optimalisering van de reinigings- en ontsmettingsprocedures lijkt een manier om te komen tot beheersbaarheid van MIC van roestvast staal.

Leave a Comment